ˆ

Nieczystości ciekłe

Szczegóły informacji

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja ogłoszona dnia 2018-11-23 07:13:23 przez Rafał Lewandowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wójt Gminy Lubrza informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018, poz. 1454 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
W związku z powyższym Wójt Gminy Lubrza zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanych zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnych ewidencji. Zgłoszenia te obejmują podstawowe dane umożliwiające prowadzenie ewidencji, tj. adres nieruchomości, liczbę mieszkańców oraz dane techniczne dot. zbiornika bezodpływowego bądź przydomowej oczyszczalni ścieków. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego pisma, a także dostępny jest na stronie internetowej gminy www.lubrza.pl,www.bip.lubrza.pl,w siedzibie Urzędu Gminy Lubrza (pokój nr 1) oraz u sołtysów. Wypełnione zgłoszenie proszę dostarczyć do Urzędu Gminy w Lubrzy (osobiście lub pocztą) lub przekazać dla sołtysów w terminie do dnia 31.12.2018 r.
 
Zgodnie z przywołanymi na wstępie przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek prowadzenia ewidencji został wprowadzony w celu prowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków. Stosownie do zapisów art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania faktu korzystania z usług podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie stosownych umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi. Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.
 
W przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.
 
Poniżej do pobrania druk zgłoszenia i wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubrza.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Topolska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Topolska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-23 07:09:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-23 07:13:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20 09:10:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5710 raz(y)