ˆ

Nieczystości ciekłe

Szczegóły informacji

Informacja dla posiadaczy szamb i oczyszczalni przydomowych

Informacja ogłoszona dnia 2017-06-23 11:16:01 przez Rafał Lewandowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Każdy posiadasz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016., poz. 250 ze zm.):
Art. 5 ust. 1 pkt. 3a „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych”
Art. 5 ust. 1 pkt. 3b „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”
Art. 6. ust. 1 „Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust . 1 pkt. 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazywanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi”.
 
Jak wynika z powyższych przepisów, właściciel nieruchomości ma obowiązek udokumentować wykonywanie obowiązku przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi. Oznacza to, że musi przechowywać umowę i dowody płacenia. Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych.
 
Obowiązkiem Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 wyżej przywołanej ustawy jest prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
Dlatego też, Wójt Gminy Lubrza apeluje do mieszkańców gminy, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia posiadania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków o wypełnienie druku zgłoszenia i dostarczenie do Urzędu Gminy.
 
Druk zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.lubrza.pl, bip.lubrza.pl, są dostępne u sołtysów, a także w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 1.
W przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

    Wójt Gminy Lubrza
    /-/ Ryszard Skonieczek
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Radziwon
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Radziwon
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-23 11:12:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-23 11:16:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-06 13:07:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7882 raz(y)