ˆ

Prawo wodne

Szczegóły informacji

Informacja dotycząca obowiązku wnoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w 2021

Informacja ogłoszona dnia 2021-03-10 11:02:26 przez Rafał Lewandowski

Akapit nr 1 - brak tytułu


Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty zobwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne:
  • Wodom Polskim w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej oraz wysokości opłaty z tytułu chowu i hodowli ryb,
  • wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne będą składały oświadczenia  w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.
Wzór oświadczenia jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich. : https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html    w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Należy przy tym podkreślić, że ustalając wysokość ww. opłaty uwzględnia się okres rozliczeniowy wynoszący kwartał, kolejno:
  • I kwartał  2021r., a więc w terminie 1 – 30 kwietnia 2021 roku;
  • II kwartał 2021 r., a więc w terminie 1 - 31 lipca 2021 roku;
  • III kwartał 2021r., a więc w terminie 1 - 31 października 2021 roku;
  • IV kwartał 2021r., a więc w terminie 1 - 30 stycznia 2022 roku.
Oświadczenie za 2021 r. należy przesłać na adres:  Urząd Gminy w Lubrza,  Osiedle Szkolne 13, 66-218 Lubrza lub złożyć osobiście w sekretariacie na  I piętrze Urzędu ,
W myśl art. 298  pkt 2 ustawy Prawo wodne podmioty zobowiązane do uiszczenia powyższej opłaty to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 jakichkolwiek robót i obiektów budowlanych trwale związanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Olenowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-10 11:00:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-10 11:02:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Piechocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-10 11:04:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2758 raz(y)