ˆ

Prawo wodne

Szczegóły informacji

Informacja dotycząca obowiązku wnoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w 2022

Informacja ogłoszona dnia 2022-03-10 08:42:11 przez Rafał Lewandowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021poz. 2233), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne:
  • Wodom Polskim w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej oraz wysokości opłaty z tytułu chowu i hodowli ryb,
  • wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne będą składały oświadczenia  w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.
Wzór oświadczenia jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich. : https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html    w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Należy przy tym podkreślić, że ustalając wysokość ww. opłaty uwzględnia się okres rozliczeniowy wynoszący kwartał, kolejno:
 
I kwartał  2022r.,a więc w terminie 1 – 30 kwietnia 2022roku;
II kwartał 2022 r., a więc w terminie 1-31 lipca 2022 roku;
III kwartał 2022r., a więc w terminie 1- 31 października 2022 roku;
IV kwartał 2022r., a więc w terminie 1- 30 stycznia 2023 roku.
 
Oświadczenie  za 2022 r. należy przesłać na adres:  Urząd Gminy w Lubrza,  Osiedle Szkolne 13, 66-218 Lubrza lub złożyć osobiście w sekretariacie na  I piętrze Urzędu ,
 
W myśl art. 298  pkt 2 ustawy Prawo wodne podmioty zobowiązane do uiszczenia powyższej opłaty to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 jakichkolwiek robót i obiektów budowlanych trwale związanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Szymanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-10 08:34:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-10 08:42:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-10 08:42:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1699 raz(y)