ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne, położone w obrębie gminy Lubrza, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-04-18 13:03:06 przez Rafał Piechocki

Akapit nr - brak tytułu