ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne położonych w obrębie miejscowości Lubrza przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-10-11 15:04:14 przez Rafał Piechocki

Akapit nr - brak tytułu