ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza na bieżące utrzymywanie, wykonywanie oraz eksploatację urządzeń wodnych w 2019 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-01-16 10:20:57 przez Rafał Piechocki

Akapit nr - brak tytułu

Załączniki