ˆ

Oświadczenia majątkowe

Szczegóły informacji

Marian Kozak

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Grupa:

Rok: 2021

Stanowisko: Radny

Ogłoszono dnia: 2022-07-13 07:13:00 przez Rafał Lewandowski

Załączniki