ˆ

Oświadczenia majątkowe

Szczegóły informacji

Alina Słowikowska

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Grupa:

Rok: 2021

Stanowisko: Radny

Ogłoszono dnia: 2022-07-13 07:12:55 przez Rafał Lewandowski

Załączniki