ˆ

Oświadczenia majątkowe

Szczegóły informacji

Ryszard Skonieczek

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Grupa:

Rok: 2021

Stanowisko: Wójt Gminy

Ogłoszono dnia: 2022-07-13 07:12:54 przez Rafał Lewandowski

Załączniki