ˆ

Oświadczenia majątkowe

Szczegóły informacji

Katarzyna Doligalska

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Grupa:

Rok: 2022

Stanowisko: Dyrektor Szkoły

Ogłoszono dnia: 2023-07-07 09:43:46 przez Rafał Lewandowski

Załączniki