ˆ

Oświadczenia majątkowe

Szczegóły informacji

Małgorzata Sułkowska

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Grupa:

Rok: 2022

Stanowisko: Kierownik Jednostki

Ogłoszono dnia: 2023-07-07 09:43:45 przez Rafał Lewandowski

Załączniki