ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiotDrukuj informacjęSprawa: Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot

Szczegóły informacji

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot

Wydział: Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2019-06-25 10:01:59

Termin załatwienia

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

Miejsce załatwienia

URZĄD GMINY LUBRZA, Os. Szkolne 13,66-218 Lubrza

Adres e-mail

Miejsce odbioru

URZĄD GMINY LUBRZA, Os. Szkolne 13,66-218 Lubrza

Wymagane Dokumenty

Do wniosku o wydanie ww. decyzji wg załączonego wzoru (formularz) należy dołączyć:
1.zgodę podmiotu, który uzyskał przenoszoną decyzję, na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu,
2.oświadczenie podmiotu na rzecz którego przenoszona jest decyzja, o przyjęciu przez niego warunków określonych w przenoszonej decyzji,
3.opcjonalnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej lub prawnej działającej w imieniu wnioskodawcy, wraz z wymaganą opłatą skarbową (jeśli jest wymagana).

Opłaty

  • Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu podlega opłacie skarbowej w kwocie 105,0 zł na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami) załącznik cz.I pkt 46.
  • Za pełnomocnictwo - 17 zł na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami) załącznik cz. IV ust. 9
    UWAGA: zwolnienie z opłat – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

  • art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami)
  • art. 72a w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz.2081),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami),
 
UWAGA: Wójt Gminy Lubrza jest organem właściwym w sprawach dotyczących wydania decyzji przenoszącej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot w przypadkach, w których wydawał on przenoszoną decyzję. Przeniesieniu podlegają tylko decyzje ostateczne lub prawomocne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Olenowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-25 09:58:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-25 10:01:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Piechocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-25 14:08:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3676 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony