ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie dowodu osobistegoDrukuj informacjęSprawa: Uzyskanie dowodu osobistego

Szczegóły informacji

Uzyskanie dowodu osobistego

Wydział: Samodzielne Stanowisko ds. Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2016-02-23 13:15:51

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Lubrza
Os. Szkolne 13
66-218 Lubrza
Wydział Spraw Obywatelskich – parter, pokój nr 1
tel.: 512 004 128 wew. 201
 

Adres e-mail

ewidencja.ludnosci@lubrza.pl

Miejsce odbioru


URZĄD GMINY LUBRZA, Os. Szkolne 13,66-218 Lubrza


Wymagane Dokumenty

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

1. Gdzie mogę złożyć wniosek o nowy dowód? Czy muszę umawiać się na złożenie wniosku?
Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego możesz złożyć w dowolnym urzędzie gminy / miasta w Polsce. Nie musi to być urząd w gminie, w której jesteś zameldowany (zameldowana).
Wniosek musi być złożony w siedzibie urzędu w obecności urzędnika, który potwierdzi Twoją tożsamość i obywatelstwo.
2. Czy można złożyć wniosek o dowód osobisty drogą elektroniczną?
Wniosek o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną można złożyć tylko w przypadku, gdy dokument ma być wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia. Od osób, które ukończyły 12 lat pobierane są odciski palców, w związku z czym złożenie wniosku odbywa się tylko w urzędzie.
Usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego dla dzieci do 12. roku życia dostępna jest na stronie https://gov.pl/
3. Jakie dokumenty potrzebuję aby uzyskać dowód osobisty?
Aby uzyskać dowód osobisty potrzebne będą:
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • Aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, przedstawiająca wizerunek w pozycji frontalnej z zachowaniem symetrii w pionie, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (szczegółowe wymogi dot. fotografii znajdują się w kolejnym punkcie).
 • ważny polski dowód osobisty lub ważny polski paszport
Uwaga! Od  8 listopada 2021 r. zmieniły się przepisy - jeśli Twój dowód osobisty stracił już ważność albo został on utracony lub uszkodzony, a posiadasz ważny paszport, urzędnik poprosi Cię o jego przedstawienie (informację o tym, czy masz ważny paszport urzędnik zobaczy w rejestrze PESEL). Bez niego nie będzie możliwe procedowanie wniosku. Jeżeli nie posiadasz ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu, weź ze sobą dotychczasowy dowód osobisty, który utracił ważność, a w przypadku jego braku inny dokument ze zdjęciem.
Jeśli składasz wniosek dla podopiecznego, potrzebny będzie dokument, który potwierdzi, że jesteś kuratorem lub opiekunem.
Jeśli nabyłeś (nabyłaś) obywatelstwo polskie i ubiegasz się o pierwszy dowód osobisty, potrzebny będzie dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość (np. dotychczasowa karta pobytu).
Jeśli dane dotyczące Twojego obywatelstwa będą budzić wątpliwości (np. gdy od dłuższego czasu nie miałeś/nie miałaś ważnego polskiego dowodu osobistego i ważnego polskiego paszportu), urzędnik może poprosić Cię o przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.
4. Jakie są wymogi dotyczące fotografii do dowodu osobistego?
Do wniosku musisz dołączyć kolorowe zdjęcie o wymiarach 35x45 mm, wydrukowane na papierze fotograficznym. Musi ono przedstawiać Twój aktualny wizerunek w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, na jasnym, jednolitym tle.
Fotografia musi mieć dobrą ostrość i równomierne oświetlenie. Kolor skóry musi być odwzorowany w naturalny sposób.
Zdjęcie musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% powierzchni fotografii.
Na zdjęciu musisz patrzeć na wprost i mieć naturalny wyraz twarzy (bez uśmiechu). Usta muszą być zamknięte. Twarz nie może być przysłonięta włosami, a brwi, oczy i źrenice muszą być widoczne (nie mogą nachodzić na nie ramki okularów). Wymogi te nie muszą być spełnione, jeżeli nie pozwala na to Twój stan zdrowia.
Na fotografii nie możesz mieć nakrycia głowy, chyba że nosisz je zgodnie z zasadami swojego wyznania. Wówczas musisz dołączyć do wniosku zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej. Nakrycie głowy możesz mieć także w przypadku, gdy uprawdopodobnisz, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.
Jeśli na zdjęciu musisz być przedstawiany / przedstawiana w okularach z ciemnymi szkłami, konieczne będzie okazanie orzeczenia o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
Fotografia dziecka, które nie ukończyło 5. roku życia, nie musi spełniać wymogów dot. naturalnego wyrazu twarzy, patrzenia na wprost oraz widocznych oczu i źrenic. Pozostałe wymogi muszą być jednak spełnione.
Fotografia musi być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. !!!
5. Czy zostaną pobrane ode mnie odciski palców?
Od 7 listopada 2021 r. odciski palców pobierane są od każdej osoby, która ukończyła 12. rok życia (w tym także od osób ubezwłasnowolnionych). Jest to wymóg wprowadzony ustawą o dowodach osobistych i nie możesz odmówić zeskanowania Twoich odcisków.
Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy czasowo nie będzie możliwe pobranie od Ciebie odcisków palców. Wówczas zostanie wydany Ci dowód osobisty bez odcisków, jednak taki dokument będzie ważny tylko 12 miesięcy.
6. Czy dziecko musi być obecne przy składaniu wniosku?
Przy składaniu wniosku musi być obecna każda osoba, która ukończyła 5. rok życia. Dziecko, które w momencie składania wniosku nie ma ukończonych 5 lat, nie musi być obecne, jednak jeśli w okresie między złożeniem wniosku, a odbiorem gotowego dokumentu osiągnie ten wiek, będzie musiało być obecne przy odbiorze.
Pamiętaj, że w przypadku dziecka obowiązują te same zasady przedkładania dokumentów, co w przypadku osób dorosłych. Jeśli dziecko posiada ważny dowód osobisty lub ważny paszport – musisz go przedstawić przy składaniu wniosku.
7. Czy wniosek może zostać złożony przez pełnomocnika?
Wniosek o dowód osobisty nie może być złożony przez pełnomocnika. Od tej zasady nie ma żadnych wyjątków.
8. Niedługo kończę 18 lat. Kiedy mogę samodzielnie złożyć wniosek o dowód osobisty?
Jeżeli nie masz ważnego dowodu osobistego, wniosek o wydanie nowego dokumentu możesz samodzielnie złożyć nie wcześniej niż w 30. dniu przed ukończeniem 18. roku życia. Nie musisz wtedy przychodzić do urzędu z rodzicem. Pamiętaj jednak, że jeśli masz wydany ważny polski paszport, musisz go przedstawić w momencie składania wniosku.
Jeżeli składasz wniosek samodzielnie w okresie 30 dni przed osiemnastymi urodzinami, a dowód będzie gotowy do odbioru wcześniej niż osiągniesz pełnoletność, dokument będziesz mógł samodzielnie odebrać dopiero w dniu 18. urodzin. Gdy będzie on potrzebny wcześniej, możesz odebrać go z rodzicem.
9. Mój stan zdrowia nie pozwala na złożenie wniosku w urzędzie. W jaki sposób mogę ubiegać się o nowy dowód osobisty?
Jeżeli Twój stan zdrowia nie pozwala na przyjście do urzędu i mieszkasz na terenie Gminy Lubrza, prosimy o wysłanie na adres ewidencja.ludnosci@lubrza.pl wiadomości, w której podasz swoje dane kontaktowe. Po otrzymaniu wiadomości urzędnik skontaktuje się z Tobą w godzinach pracy urzędu, w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Możesz także zadzwonić pod numer 512 004 128 wew. 201.
10. We wniosku jest pytanie o certyfikat podpisu osobistego. Czym on jest i co mi on daje?
Obecnie wydawane dowody osobiste mają tzw. „warstwę elektroniczną”, w której może zostać umieszczony certyfikat podpisu osobistego, przy użyciu którego możesz składać pod dokumentami elektronicznymi podpis elektroniczny. Podpis taki w kontaktach z podmiotami publicznymi ma skutek prawny jak podpis własnoręczny. Także niektóre podmioty prywatne akceptują taki podpis.
Z funkcjonalności podpisu osobistego będziesz mógł / mogła korzystać, jeśli zaznaczysz odpowiednią opcję we wniosku o wydanie dowodu i przy odbiorze dokumentu ustalisz 6-cyfrowy kod PIN (kod PIN jest zabezpieczeniem przed nieuprawnionym złożeniem podpisu osobistego przez osobę, w rękach której może znaleźć się Twój dowód).
Podpis osobisty możesz złożyć pod dokumentem elektronicznym np. przy użyciu aplikacji eDO App, dostarczanej przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, którą zainstalujesz na smartfonach posiadających antenę NFC (więcej szczegółów na stronie: https://www.edoapp.pl/). Podpis osobisty możesz składać także na komputerze, jeżeli posiadasz odpowiedni czytnik (więcej szczegółów na stronie: https://edowod.gov.pl/).
11. Zgubiłem / zgubiłam dowód osobisty. Jak i gdzie mogę go unieważnić?
 1. Jeśli zgubiłeś / zgubiłaś dowód osobisty, powinieneś / powinnaś jak najszybciej zgłosić ten fakt, by dowód został unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych. Możesz to zrobić na dwa sposoby: w dowolnym urzędzie, który zajmuje się dowodami osobistymi (nie musi to być urząd, w którym wyrabiałeś / wyrabiałaś dowód) lub drogą elektroniczną, jeśli posiadasz podpis zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny, do urzędu który wydał dowód:
Do zgłoszenia utraty dowodu osobistego możesz upoważnić inną osobę. Twój pełnomocnik będzie musiał złożyć w urzędzie oryginał pełnomocnictwa szczególnego do zgłoszenia utraty dowodu (w upoważnieniu musi być wprost wskazane, że chodzi o dokonanie zgłoszenia utraty dowodu osobistego; nie może to być ogólne pełnomocnictwo do reprezentowania przed organami administracji publicznej). Pamiętaj jednak, że pełnomocnik nie będzie mógł złożyć wniosku o dowód osobisty w Twoim imieniu.
 
W związku z nowelizacją ustawy o dowodach osobistych  nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego.
Przypomnijmy, że od marca 2019 r. wydawane są dowody, które w warstwie elektronicznej zapisaną mają jedną cechę biometryczną – wizerunek twarzy. W warstwie elektronicznej nowych dowodów osobistych (tzw. e-dowodów 2.0) zapisywane będą dodatkowo dwa odciski linii papilarnych. Odciski te będą przetwarzane w systemie informatycznym tylko do momentu odbioru dowodu osobistego (ale nie dłużej niż 90 dni od daty wydania dokumentu). Po tym czasie zostaną usunięte z systemu i będą znajdować się tylko w dowodzie.
Nowe dowody osobiste będą cechowały się również zmianami w warstwie graficznej - dodany zostanie wzór podpisu posiadacza dokumentu oraz oznaczenie państwa członkowskiego na tle flagi Unii Europejskiej.
Zmianie ulegną terminy ważności dowodów osobistych, które wynosić będą:
 • 1 rok dla osób, od których tymczasowo nie można pobrać odcisków palców
 • 5 lat dla dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia
 • 10 lat dla pozostałych osób.
Ważne! Dowody osobiste, które nadal są ważne, nie muszą być wymieniane.
Dodatkowe informacje zamieszczone są w poniższej ulotce oraz na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w portalu www.gov.pl.

Czas realizacji

Odbiór dowodu osobistego
1. Kiedy będę mógł / mogła odebrać nowy dowód?
Dowód osobisty będzie gotowy do odbioru w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Jeśli składałeś / składałaś wniosek dla siebie i wyraziłeś / wyraziłaś zgodę na przekazanie swoich danych do Rejestru Danych Kontaktowych, o tym, że dowód jest gotowy do odbioru, zostaniesz poinformowany / poinformowana smsem i/lub e-mailem.
Jeśli składałeś / składałaś wniosek dla dziecka lub podopiecznego status wniosku możesz sprawdzić na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-gotowy, wpisując numer wniosku zawarty w potwierdzeniu złożenia wniosku, które zostało wręczone Ci przy składaniu wniosku.
2. Gdzie mogę odebrać dowód? Czy mogę zmienić miejsce odbioru dowodu?
Dowód osobisty musisz odebrać w tym urzędzie, w którym składałeś / składałaś wniosek. Przepisy ustawy o dowodach osobistych nie pozwalają na zmianę miejsca odbioru dowodu.
3. Jakie dokumenty muszę przedstawić przy odbiorze nowego dowodu osobistego?
Jeżeli odbierasz swój dowód osobisty, przy odbiorze musisz przedstawić swój dotychczasowy dowód osobisty. Jeżeli go nie masz (został on utracony lub zniszczony albo odbierasz swój pierwszy dowód), musisz przedstawić swój ważny polski paszport. Jeżeli nie masz wydanego ważnego paszportu, przedstaw inny dokument ze zdjęciem.
Jeżeli odbierasz dowód osobisty osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub dziecka, które w momencie odbioru dowodu nie ma ukończonych 13 lat, oprócz dokumentów wymienionych wyżej musisz przedstawić dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego, a jeżeli został on utracony lub uszkodzony albo odbierasz jego pierwszy dowód, ważny polski paszport. W przypadku braku wydanego ważnego paszportu, urzędnik potwierdzi tożsamość dziecka lub podopiecznego na podstawie dostępnych rejestrów.
4. Kto może odebrać dowód osobisty dziecka?
W przypadku dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, dowód odbiera rodzic (nie musi to być rodzic, który złożył wniosek) albo opiekun.
W przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 13. rok życia, dowód może być odebrany samodzielnie przez dziecko (wyjątek stanowi przypadek, o którym mowa w pkt.8).
5. Czy obecność dziecka lub podopiecznego przy odbiorze dowodu osobistego jest konieczna?
Osoba, która ukończyła 12. rok życia musi być zawsze obecna w momencie odbioru dowodu osobistego. Wymóg ten dotyczy także osób ubezwłasnowolnionych.
Obecne przy odbiorze dowodu osobistego musi być także dziecko, które w momencie odbioru ma ukończone 5 lat i nie było obecne przy składaniu wniosku (dotyczy to sytuacji, gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego składany był drogą elektroniczną lub gdy dziecko w momencie składania wniosku nie miało jeszcze 5 lat).
6. Czy dowód osobisty może odebrać pełnomocnik?
Dowód osobisty może odebrać pełnomocnik jedynie w dwóch sytuacjach:
 • gdy wniosek o dowód osobisty został przyjęty w miejscu pobytu osoby, która nie była w stanie złożyć wniosku w urzędzie i osoba ta nie chce aktywować warstwy elektronicznej dowodu,
 • gdy osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi urząd, że nie jest w stanie osobiście odebrać dowód z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po złożeniu wniosku.
Pełnomocnik musi złożyć w urzędzie pełnomocnictwo szczególne do odebrania dowodu osobistego (w upoważnieniu musi być wprost wskazane, że chodzi o odebranie dowodu osobistego; nie może to być ogólne pełnomocnictwo do reprezentowania przed organami administracji publicznej).
7. Jak długo dowód oczekuje na odbiór? Czy mogę odebrać go po kilku miesiącach?
Dowód osobisty oczekuje na odbiór przez cały okres jego ważności. Możesz go zatem odebrać po kilku miesiącach. 

Opłaty

bezpłatnie

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem Wójta Gminy Lubrza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubrza.

Uwagi

Dodatkowe informacje
 • dowód osobisty zobowiązani są posiadać obywatele polscy zamieszkali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od ukończenia 18 lat;
 • pozostali obywatele polscy, w tym osoby małoletnie mogą posiadać dowód osobisty;
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie dowolnego urzędu gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie dokumentu elektronicznego;
 • dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania;
 • dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania;
 • dowód osobisty posiada warstwę graficzną i elektroniczną. W warstwie elektronicznej dowodu osobistego zamieszczone są certyfikaty:
 • identyfikacji i uwierzytelnienia – w przypadku osób posiadających pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 • podpisu osobistego – w przypadku osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziły zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo - w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia - zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby,
 • potwierdzenia obecności – który znajduje się w każdym dowodzie z warstwą elektroniczną bez względu na zdolność do czynności prawnych jego posiadacza,
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego składa jeden z rodziców, lub opiekun prawny (warunek nie dotyczy małoletnich w okresie 30 dni przed ukończeniem 18 lat);
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie składa opiekun prawny lub jeden z rodziców gdy pozostaje ona pod władzą rodzicielską;
·wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo składa kurator;
 • przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby ubezwłasnowolnionej i małoletniego za wyjątkiem dzieci do lat 5;
·w przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody
wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby;
 • kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego obowiązany jest powiadomić niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie;
·wydanie nowego dowodu następuje w przypadku:
 • upływu terminu jego ważności,
 • zmiany danych zawartych w dokumencie (zmiana adresu zameldowania nie stanowi podstawy do wymiany dowodu osobistego);
 • unieważnienia certyfikatów, znajdujących się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym jego identyfikację,
 • utraty lub uszkodzenia dokumentu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego,
 • żądania wymiany dowodu osobistego na dowód osobisty z warstwą elektroniczną, w  którego  warstwie  elektronicznej  nie  ma  zamieszczonego  certyfikatu  podpisu  osobistego  lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,
 1. dokumentu, uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego.
 2. w  którego  warstwie  elektronicznej  nie  ma  zamieszczonego  certyfikatu  podpisu  osobistego  lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,
 3. dokumentu, uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego.
 
 • dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek;
 • odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby za wyjątkiem:
 • dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia,
 • osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych i która była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy;
 • odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:
 • wniosek został złożony poza siedzibą organu gminy (art. 26 ust.1 ustawy o dowodach osobistych –  dot. osób chorych i niepełnosprawnych)
 • wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku. O niemożliwości odbioru dowodu osobistego wnioskodawca powiadamia organ gminy;
 • w przypadku gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do której złożono wniosek;
 • podczas odbioru dowodu w urzędzie lub w każdym czasie po jego odbiorze posiadacz dowodu ustala kody PIN:
 • do certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia — 4-cyfrowy kod PIN 1,
 • do podpisu osobistego — 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole).
 • po ustaleniu kodów PIN1 i PIN 2 posiadacz dowodu osobistego może w każdym czasie dokonać zmiany kodów;
 • wraz z dowodem osobistym posiadaczowi wydawany jest kod PUK, który służy odblokowaniu kodów PIN 1 i PIN 2 w przypadku ich zablokowania. Posiadacz dowodu osobistego może dokonać odbioru kodu PUK z siedziby organu w terminie późniejszym. Kodu PUK nie wydaje się posiadaczowi dowodu osobistego w którego warstwie elektronicznej jest zamieszczony wyłącznie certyfikat potwierdzenia obecności;
 • w przypadku odbioru dowodu osobistego przez pełnomocnika – nie ustala się kodów PIN i nie wydaje się kodu PUK. W takim przypadku posiadacz dowodu osobistego sam ustala kody PIN i odbiera kod PUK w terminie późniejszym;
 • przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP wydany przez właściwy organ, jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego;
 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671 t.j.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j. ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r. poz. 400).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Cidyło
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Cidyło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-23 13:13:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-23 13:15:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-29 10:46:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7682 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony