ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywnąDrukuj informacjęSprawa: Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Szczegóły informacji

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wydział: Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2017-06-05 15:03:44

Termin załatwienia

- do 1 miesiąca; - do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Miejsce załatwienia

URZĄD GMINY LUBRZA, Os. Szkolne 13,66-218 Lubrza

Adres e-mail

srodowisko@lubrza.pl

Sposób załatwienia

Decyzja

Miejsce odbioru

URZĄD GMINY LUBRZA, Os. Szkolne 13,66-218 Lubrza

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek właściciela o wydanie zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną.
2. Oświadczenie.
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Czas realizacji

 

Opłaty

1. Za wydanie zezwolenia - 82 zł,
2. Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik-pełnomocnictwo - 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.
3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
- bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gmin w Lubrzy
4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano decyzji. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a. jednostki budżetowe,
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Tryb odwoławczy

Od wydanego zezwolenia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubrza.

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z późn. zm.).
2.    Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856 t.j. z późn. zm.).
3.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U.2003.77.687).
4.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j. z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Olenowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Olenowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-05 11:15:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dorota Olenowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-05 15:03:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dorota Olenowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-19 12:13:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5863 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony