ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistegoDrukuj informacjęSprawa: Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Szczegóły informacji

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wydział: Samodzielne Stanowisko ds. Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2016-02-23 13:24:58

Termin załatwienia

Na miejscu z chwilą zgłoszenia.

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Lubrza
Os. Szkolne 13
66-218 Lubrza
Wydział Spraw Obywatelskich – parter, pokój nr 1
tel.: 512 004 128 wew. 201
 

Adres e-mail

ewidencja.ludnosci@lubrza.pl

Miejsce odbioru


URZĄD GMINY LUBRZA, Os. Szkolne 13,66-218 Lubrza


Wymagane Dokumenty

 • formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – pobierz formularz – formularz dostępny również w urzędzie
 • uszkodzony dowód osobisty w przypadku zgłoszenia uszkodzenia,
 • zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego składane w formie dokumentu elektronicznego dostępne jest na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej pod adresem https://epuap.gov.pl oraz na portalu obywatel.gov.pl. Składane w tej formie zgłoszenie winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
·inny posiadany dokument ze zdjęciem do ustalenia tożsamości, do wglądu

Czas realizacji

 • niezwłocznie

Opłaty

 • czynność jest bezpłatna.

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Uwagi

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
 • wydanie zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
 • unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych.
DODATKOWE INFORMACJE
 • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego należy dokonać osobiście niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu w najbliższym urzędzie gminy na terytorium RP, a za granicą w placówce konsularnej,
 • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu,
 • zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, w organie gminy, który wydał dowód osobisty,
 • za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną zawiadomienie o utracie dowodu składa rodzic, opiekun prawny bądź kurator ustanowiony przez sąd,
 • zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż dwa miesiące,
 • w przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego należy niezwłocznie złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego,
 • w przypadku odnalezienia dowodu osobistego po zgłoszeniu jego utraty należy niezwłocznie przekazać go najbliższemu organowi gminy lub placówce konsularnej,
 • odnalezione dowody osobiste podlegają unieważnieniu,
·Nie ma możliwości cofnięcia czynności unieważnienia dowodu osobistego.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r., poz. 653 t.j. ze zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r., poz. 31).

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Cidyło
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Cidyło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-23 13:22:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-23 13:24:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Piechocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-18 15:50:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4193 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony