ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-12-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:03:38 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa pomostu rekreacyjnego na działce nr ewid. 282, obręb 0005 Nowa Wioska w gminie Lubrza Rafał Piechocki
09:03:11 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa pomostu rekreacyjnego na działce nr ewid. 282, obręb 0005 Nowa Wioska w gminie Lubrza Rafał Piechocki

Zmiany z dnia: 2020-12-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:51:36 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza na rok 2021” Rafał Piechocki

Zmiany z dnia: 2020-11-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:38:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2019 - aktualizacja 30.11.2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubrza za rok 2019 - aktualizacja 30.11.2020r. Rafał Piechocki
16:37:58 Edycja elementu informacja Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubrza za rok 2019 - aktualizacja 30.11.2020r. Rafał Piechocki

Zmiany z dnia: 2020-11-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:46:32 Upublicznienie elementu informacja B.6730.39.2020 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafał Piechocki
10:18:26 Upublicznienie elementu informacja B.6733.11.2020 - Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Rafał Piechocki

Zmiany z dnia: 2020-11-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:33:49 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza na rok 2021” Rafał Piechocki

Zmiany z dnia: 2020-11-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:03:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o wyborze oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rafał Piechocki
17:02:45 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa pomostu rekreacyjnego na działce nr ewid. 282, obręb 0005 Nowa Wioska w gminie Lubrza Rafał Piechocki

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony