ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-05-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:09:24 Upublicznienie elementu informacja Raport o stanie Gminy Lubrza za rok 2022
(widoczna od 2023-05-31 11:00:00)
Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2023-05-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:03:19 Upublicznienie elementu informacja Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 152/2023 pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyna na dzień 25 maja 2023r. Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-05-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:16:28 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XLIV/361/23 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 marca 2023r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określania sezonu kąpielowego na terenie gminy Lubrza na rok 2023 Rafał Lewandowski
08:54:42 Upublicznienie elementu informacja Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2023 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa lubuskiego Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-05-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:31:24 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafał Lewandowski
11:06:17 Edycja elementu informacja Sołectwo - Jednostką pomocniczą Rafał Lewandowski
06:58:45 Edycja elementu informacja Sołectwo - Jednostką pomocniczą Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-05-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:03:13 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-05-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:44:38 Edycja elementu informacja Sołectwo - Jednostką pomocniczą Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-05-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:59:46 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony