ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-10-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:58:18 Edycja elementu Interpelacje Interpelacja nr 1 z dnia 16 września 2022 r Rafał Lewandowski
11:58:00 Upublicznienie elementu Interpelacje - załączniki Odpowiedź na interpelację nr 1 z dnia 16 września 2022 r - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja nr 1 z dnia 16 września 2022 r Rafał Lewandowski
09:01:47 Usunięcie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej Rafał Lewandowski
07:28:31 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2022-09-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:38:35 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na działce nr ewid. 113/11 w obrębie miejscowości Nowa Wioska, gmina Lubrza
(widoczna od 2022-09-30 00:00:00)
Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2022-09-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:36:30 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza – i o możliwościach zapoznania się z jego treścią w procedurze postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu Rafał Lewandowski
07:16:48 Usunięcie elementu załącznik do informacji Dokumentacja - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie Ofertowe na budowę wewnętrznej instalacji gazowej na zadanie pn. Beata Borucka
07:16:03 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Dokumentacja - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie Ofertowe na budowę wewnętrznej instalacji gazowej na zadanie pn. Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2022-09-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:47:32 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie Ofertowe na budowę wewnętrznej instalacji gazowej na zadanie pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w dwóch lokalach mieszkalnych należących do Gminy Lubrza, w budynku Szkoły Podstawowej w Lubrzy”
(widoczna od 2022-09-28 00:00:00)
Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2022-09-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:17:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. Beata Borucka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony