ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-03-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:01:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o wyborze oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe ZP.1/2021 Rafał Piechocki
12:53:23 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2 szt. drzewa z działki nr 578 obręb Lubrza Rafał Piechocki
12:52:56 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 szt. drzewa z działki nr 444/2 obręb Lubrza Rafał Piechocki

Zmiany z dnia: 2021-02-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:31:21 Upublicznienie elementu informacja Rejestr instytucji kultury Rafał Piechocki
10:51:50 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 258/3 obręb Lubrza Rafał Piechocki
08:21:49 Upublicznienie elementu informacja B.6733.3.2021 - Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Rafał Piechocki

Zmiany z dnia: 2021-02-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:03:53 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 22 lutego 2021r. o nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady Gminy Lubrza w okręgu wyborczym nr 13 zarządzonych na dzień 18 kwietnia 2021r. Rafał Piechocki

Zmiany z dnia: 2021-02-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:23:26 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020 r. Rafał Piechocki
14:59:47 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 2/2021 Rafał Piechocki
14:59:24 Edycja elementu wakaty - ogłoszenie 1/2021 Rafał Piechocki

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony