ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-02-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:58:02 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie gminy Lubrza, w miejscowości Przełazy na działkach ewid. 205/9, 205/10, 205/14, 205/15 i 244/1 - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie gminy Lubrza, w miejscowości Przełazy na działkach ewid. 205/9, 205/10, 205/14, 205/15 i 244/1 Beata Borucka
08:57:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie gminy Lubrza, w miejscowości w miejscowości Nowa Wioska na działce nr ewid. 113/11 - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie gminy Lubrza, w miejscowości w miejscowości Nowa Wioska na działce nr ewid. 113/11 Beata Borucka
08:56:37 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie gminy Lubrza, w miejscowości w miejscowości Nowa Wioska na działce nr ewid. 113/11
(widoczna od 2023-02-15 08:00:00)
Beata Borucka
08:53:18 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie gminy Lubrza, w miejscowości Przełazy na działkach ewid. 205/9, 205/10, 205/14, 205/15 i 244/1
(widoczna od 2023-02-15 08:00:00)
Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2023-02-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:15:37 Edycja elementu informacja Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza w 2023r. w zakresie kultury fizycznej, upowszechniania kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu popularyzowania i upowszechniania wędkarstwa oraz wiedzy ekologicznej Rafał Lewandowski
14:41:38 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.9.2023 - konkurs OPP Rafał Lewandowski
13:08:41 Edycja elementu Interpelacje Interpelacja nr 2 z dnia 23.01.2023 r. Rafał Lewandowski
13:08:30 Upublicznienie elementu Interpelacje - załączniki Odpowiedź na interpelacje nr 2 z dnia 23.01.2023r - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja nr 2 z dnia 23.01.2023 r. Rafał Lewandowski
13:05:18 Edycja elementu Interpelacje Interpelacja nr 1 z dnia 23.01.2023 r. Rafał Lewandowski
13:05:06 Upublicznienie elementu Interpelacje - załączniki Odpowiedź na interpelacje nr 1 z dnia 23.01.2023r - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja nr 1 z dnia 23.01.2023 r. Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony