ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:32:34 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja z dnia 21.07.2022r zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku świerk, z działki 14/1 obręb Lubrza Rafał Lewandowski
10:31:19 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 14/1 obręb Lubrza Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2022-07-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:35:30 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 14/2022 Rafał Lewandowski
12:09:46 Deaktywacja elementu wakaty - ogłoszenie 14/2022 Rafał Lewandowski
11:28:45 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 14/2022 Rafał Lewandowski
09:27:35 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku Buczyna - Zagaje Beata Borucka
08:23:34 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – wprowadzenie do wód rzeki Paklica w km 4+100 jej biegu oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Lubrzy oraz stwierdzenia wygaszenia decyzji pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Świebodzińskiego z dnia 28.08.2012r. o znaku: BOŚ.6341.25.2012.RN z dniem uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego Rafał Lewandowski
08:15:08 Upublicznienie elementu informacja Protokół zawierający wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości Nowa Wioska w celu poznania opinii na temat nadania nazwy osiedla w miejscowości Nowa Wioska Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2022-07-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:30:09 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 226/3 i 228/1 w obrębie miejscowości Nowa Wioska, w gminie Lubrza.
(widoczna od 2022-07-20 14:00:00)
Beata Borucka
14:25:28 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na działce nr ewid. 419/20 w obrębie miejscowości Lubrza, gmina Lubrza.
(widoczna od 2022-07-20 00:00:00)
Beata Borucka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony