ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-04-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:34:08 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubrza” Rafał Lewandowski
09:33:27 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1238F i dróg gminnych na dz. nr 62/5 i 62/6 w m. Zagórze” Rafał Lewandowski
09:33:03 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Stworzenie pierwszej Otwartej Strefy Aktywności w Lubrzy" Rafał Lewandowski
09:32:03 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na budowę remiz strażackich w miejscowościach: Nowa Wioska, Bucze, Zagaje Rafał Lewandowski
09:31:26 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Remont drogi gminnej nr 003018F w m. Mostki" Rafał Lewandowski
09:30:58 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na realizację zadania "Świadczenie usług geodezyjnych w roku 2020" Rafał Lewandowski
09:30:30 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na realizację zadania "Usługi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego w roku 2020" Rafał Lewandowski
09:30:01 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na dostawę, zakup i utylizację materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na rok 2020. Rafał Lewandowski
09:29:27 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych związanych z budową oświetlenia drogowego Rafał Lewandowski
09:29:00 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pt. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubrza" Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony