ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-08-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:31:52 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz zgłoszenie zamiaru usunięcia 18 drzew gatunku świerk pospolity i sosna zwyczajna z działki 153/2 obręb Zagaje Rafał Lewandowski
11:31:52 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 drzew gatunku świerk pospolity z działki 355 obręb Lubrza Rafał Lewandowski
09:31:53 Upublicznienie elementu informacja Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie NR 7 K 2023 z dnia 07 lipca 2023r. Rafał Lewandowski
09:18:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Lubrza działka nr 448/4 - Nazwa elementu do którego przynależy: Szanowni Państwo, podaję do publicznej wiadomości, że w egzekucji z majątku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego FBK sp. z o.o. przejętego przez Skarb Państwa reprezentowanego przez Starostę Świebodzińskiego, 29 sierpnia 2023 roku, o godzinę 10 Rafał Lewandowski
09:18:52 Usunięcie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Romanówek 1 działka nr 448/4 - Nazwa elementu do którego przynależy: Szanowni Państwo, podaję do publicznej wiadomości, że w egzekucji z majątku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego FBK sp. z o.o. przejętego przez Skarb Państwa reprezentowanego przez Starostę Świebodzińskiego, 29 sierpnia 2023 roku, o godzinę 10 Rafał Lewandowski
09:17:22 Edycja elementu informacja Szanowni Państwo, podaję do publicznej wiadomości, że w egzekucji z majątku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego FBK sp. z o.o. przejętego przez Skarb Państwa reprezentowanego przez Starostę Świebodzińskiego, 29 sierpnia 2023 roku, o godzinę 10:00, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 6, w pokoju 114, przystąpię do opisu i oszacowania nieruchomości gruntowej położonej w Lubrzy, działka nr 448/4, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ZG1S/00010825/1. Wzywam wszystkich uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i jej przynależności, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa. Rafał Lewandowski
09:16:39 Upublicznienie elementu informacja Szanowni Państwo, podaję do publicznej wiadomości, że w egzekucji z majątku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego FBK sp. z o.o. przejętego przez Skarb Państwa reprezentowanego przez Starostę Świebodzińskiego, 29 sierpnia 2023 roku, o godzinę 10:00, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 6, w pokoju 114, przystąpię do opisu i oszacowania nieruchomości gruntowej położonej w Lubrzy, działka nr 448/4, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ZG1S/00010825/1. Wzywam wszystkich uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i jej przynależności, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa. Rafał Lewandowski
09:12:35 Upublicznienie elementu informacja Szanowni Państwo, podaję do publicznej wiadomości, że w egzekucji z majątku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego FBK sp. z o.o., NIP 9270101974, przejętego przez Skarb Państwa reprezentowanego przez Starostę Świebodzińskiego, 30 sierpnia 2023 roku, o godzinie 10:00, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 6, w pokoju 114, przystąpię do opisu i oszacowania nieruchomości gruntowej położonej w Lubrzy – Romanówek 1, działka nr 435, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ZG1S/00009642/4. Rafał Lewandowski
09:09:31 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Szanowni Państwo, podaję do publicznej wiadomości, że w egzekucji z majątku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego FBK sp. z o.o., NIP 9270101974, przejętego przez Skarb Państwa reprezentowanego przez Starostę Świebodzińskiego, 31 sierpnia 2023 roku, o godzinie 10:00, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 6, w pokoju 114, przystąpię do opisu i oszacowania nieruchomości gruntowej położonej w Lubrzy – Romanówek 1, działka nr 449, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ZG1S/00009642/4. Rafał Lewandowski
08:56:13 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w gminie Lubrza w drodze bezprzetargowej Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony