ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-09-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:14:44 Upublicznienie elementu informacja Klauzula CRW Rafał Lewandowski
07:27:39 Edycja elementu Interpelacje Interpelacja nr 3 z dnia 30.08.2023r Rafał Lewandowski
07:27:30 Upublicznienie elementu Interpelacje - załączniki Odpowiedź na interpelację nr 3 z dnia 30.08.2023r - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja nr 3 z dnia 30.08.2023r Rafał Lewandowski
07:26:13 Edycja elementu Interpelacje Interpelacja nr 2 z dnia 30.08.2023r Rafał Lewandowski
07:26:04 Upublicznienie elementu Interpelacje - załączniki Odpowiedź na interpelacje nr 2 z dnia 30 sierpnia 2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja nr 2 z dnia 30.08.2023r Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-09-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:41:15 Upublicznienie elementu informacja Protokoły z głosowań Rady Gminy Lubrza XLVII sesja z dnia 30 sierpnia 2023r Rafał Lewandowski
13:14:50 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie gminy Lubrza, w miejscowości Mostki na działce nr ewid. 440/2
(widoczna od 2023-09-13 13:00:00)
Beata Borucka
11:50:01 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na działkach nr ewid. 173/9, 173/10, 173/11 w obrębie miejscowości Nowa Wioska, gmina Lubrza.
(widoczna od 2023-09-13 11:00:00)
Beata Borucka
06:52:36 Usunięcie elementu Interpelacje Interpelacja nr 1 z dnia 30.08.2022 r. Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-09-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:38:46 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa zjazdów w pasie drogi gminnej w miejscowości Buczyna-Zagaje Beata Borucka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony