ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:22:50 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja z dnia 17.06.2021r. zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku kasztanowiec pospolity, z działki 232/2 obręb Mostki, wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 25.01.2011r pod nr L-421A Rafał Lewandowski
12:21:44 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja z dnia 11.03.2021r zezwolenie na usunięcie 2 drzew gatunku lipa drobnolistna i olsza czarna, z działki 1/14 obręb Przełazy Rafał Lewandowski
12:20:38 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja z dnia 26.05.2021r. zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku lipa drobnolistna, z działki 281/2 obręb Lubrza, z pasa drogi powiatowej nr 1242 F Rafał Lewandowski
12:18:04 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja z dnia 11.03.2021r zezwolenie na usunięcie 2 drzew gatunku lipa drobnolistna i olsza czarna, z działki 1/14 obręb Przełazy Rafał Lewandowski
12:16:01 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F na odcinku od wiaduktu nad autostradą A2 w m. Lubrza do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Buczyna” Rafał Lewandowski
12:12:39 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum zwrotów leasingowych” na terenie działki ewidencyjnej nr 8/11 obręb 0004 Mostki, gmina Lubrza, powiat świebodziński, województwo lubuskie Rafał Lewandowski
12:05:29 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja przenoszącą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21 kwietnia 2020r znak OŚR.6220.01.2019 wydaną przez Wójta Gminy Lubrza z inwestora: PV Lubrza Sp. z o.o., ul. W. Gombrowicza 6h/3, 60-641 Poznań na rzecz nowego inwestora Rafał Lewandowski
12:03:47 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Budowie Elektrowni Słonecznej „Lubrza I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 554/4 o mocy do 1MW (obręb Lubrza) w miejscowości Lubrza, gmina Lubrza. Rafał Lewandowski
11:55:10 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie Dzieci z Rodzin Pegeerowskich w Rozwoju Cyfrowym – Granty PPGR Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2022-05-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:44:52 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Boryszyn”
(widoczna od 2022-05-16 15:00:00)
Beata Borucka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony