ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-08-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:52:59 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Bucze” Beata Borucka
10:51:32 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Bucze” Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2023-08-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:15:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa kompleksu oświatowego w miejscowości Mostki, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 578, obręb 0004 Mostki, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza” Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2023-07-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:26:10 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie Ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przygotowanie koncepcji z rozbiciem inwestycji na ETAPY dla Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mostki, os. Słoneczne”
(widoczna od 2023-07-31 00:00:00)
Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2023-07-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:11:20 Edycja elementu załącznik do informacji Wójt Gminy Lubrza Ogłasza Przetarg Pisemny na sprzedaż dwóch zbiorników stalowych o pojemności 45m3 każdy - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Wójt Gminy Lubrza Ogłasza Przetarg Pisemny na sprzedaż dwóch zbiorników stalowych o pojemności 45m3 każdy Rafał Lewandowski
13:41:02 Edycja elementu załącznik do informacji Załącznik nr 2 Wzór umowy - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa kompleksu oświatowego w miejscowości Mostki, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 578, obręb 0004 Mostki, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza” Beata Borucka
11:37:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji 03_ujednolicony_rys_zm_studium_zał_3 - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2023-07-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:26:35 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu
(widoczna od 2023-07-25 13:00:00)
Beata Borucka
08:14:38 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie Ofertowe na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2023-07-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:44:13 Edycja elementu Interpelacje Interpelacja nr 4 z dnia 27.06.2023r Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony