ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:08:13 Edycja elementu Interpelacje Interpelacja nr 1 z dnia 27.06.2022 r Rafał Lewandowski
12:08:00 Upublicznienie elementu Interpelacje - załączniki Odpowiedź na interpelację nr 1 z dnia 27.06.2022 r - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja nr 1 z dnia 27.06.2022 r Rafał Lewandowski
10:09:20 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne, położonych w obrębie gminy Lubrza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego Rafał Lewandowski
09:07:01 Edycja elementu informacja Informacja o wyniku przetargu
(widoczna od 2022-06-08 00:00:00)
Rafał Lewandowski
08:45:56 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości stanowiące mienie komunalne położonych w obrębie Lubrza przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Rafał Lewandowski
07:13:36 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębie Mostki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2022-07-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:18:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ewidencja miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli ZHP Wrocław - Nazwa elementu do którego przynależy: Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubrza 2022 Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2022-07-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:31:30 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja z dnia 30.06.2022r zezwolenie na usuniecie 21 drzew gatunku sosna pospolita, olsza czarna, brzoza brodawkowata, z działki 280 obręb Przełazy Rafał Lewandowski
12:31:30 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Zgłoszenie zamiaru usunięcia 21 drzew z działki nr 280 obręb Przełazy Rafał Lewandowski
12:31:30 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja z dnia 29.06.2022r zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku brzoza brodawkowata, z działki 230 obręb Lubrza Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony