ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-04-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:48:10 Edycja elementu informacja Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działce nr 406/5 i 406/23 w miejscowości Lubrza Rafał Lewandowski
08:47:07 Edycja elementu informacja Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działce nr 406/5 i 406/23 w miejscowości Lubrza Rafał Lewandowski
08:43:30 Edycja elementu informacja Dostawa oprogramowania informatycznego wspomagającego realizację zadań wynikających z wejściem w życie ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rafał Lewandowski
08:40:49 Edycja elementu informacja Wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych w sprzęt komputerowy w miejscowościach Bucze i Staropole Rafał Lewandowski
08:39:33 Edycja elementu informacja Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej nr 1242F i 1239F w miejscowości Lubrza (działki nr ewid.: 161, 356/2, 356/3) oraz w ciągu drogi gminnej w miejscowości Lubrza (działka nr ewid. Rafał Lewandowski
08:38:40 Edycja elementu informacja Dostawa i zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek na 2013 r. Rafał Lewandowski
08:37:50 Edycja elementu informacja Wykonanie inwentaryzacji miejsc występowania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubrza i Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza. Rafał Lewandowski
08:36:20 Edycja elementu informacja Zapytanie Ofertowe na zakup kserokopiarki Rafał Lewandowski
08:35:20 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na Doposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubrzy w narzędzia niezbędne do utrzymania czystości i higieny Rafał Lewandowski
08:34:21 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na Doposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubrzy w narzędzia niezbędne do utrzymania czystości i higieny
(widoczna do 2022-06-06 12:01:00)
Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony