ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-11-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:04:40 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa Remizy Strażackiej w miejscowości Zagaje"
(widoczna od 2021-11-09 09:30:00)
Beata Borucka
09:03:15 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa Remizy Strażackiej w miejscowości Zagaje"
(widoczna od 2021-11-09 09:30:00)
Beata Borucka
09:02:06 elementu informacja Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa Remizy Strażackiej w miejscowości Zagaje" - status aktualny
(widoczna od 2021-11-09 09:30:00 do 2021-11-15 17:00:00)
Beata Borucka
08:56:35 elementu informacja Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa Remizy Strażackiej w miejscowości Zagaje" - status aktualny
(widoczna od 2021-11-09 09:30:00 do 2021-11-15 17:00:00)
Beata Borucka
08:51:00 elementu informacja Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa Remizy Strażackiej w miejscowości Zagaje" - status aktualny
(widoczna od 2021-11-09 09:30:00 do 2021-11-15 17:00:00)
Beata Borucka
08:43:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2021-11-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:25:01 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew z działki nr 139/1 obręb Bucze Rafał Piechocki
13:23:33 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Postanowienie o odmowie udzielenia żądanych przez stronę wyjaśnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 lipca 2019r. znak: OŚR.6220.04.2019, polegających na udzieleniu informacji, czy wskazany w decyzji środowiskowej parametr - moc pojedynczego urządzenia – inwertera w zakresie do 200kW, stanowi parametr nieistotny i tym samym zmiana tego parametru w projekcie budowlanym zamiennym – bez zmiany pozostałych parametrów przedsięwzięcia takich jak w szczególności łączna moc Inwestycji do 1 MW – tym samym nie wymaga zmiany Decyzji Środowiskowej w związku z planowana zmianą w zamierzeniu inwestycyjnym. Rafał Piechocki
13:22:23 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o wyjaśnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 lipca 2019r., znak: OŚR.6220.04.2019 w trybie art. 113§2 KPA Rafał Piechocki
13:20:46 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na na „Rozbudowie bazy transportowej o instalację do dystrybucji i magazynowania paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Mostki dz. 8/10 obręb 0004 w gminie Lubrza” Rafał Piechocki

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony