ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-08-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:02:49 Upublicznienie elementu informacja Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-08-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:29:58 Edycja elementu informacja Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Lubrza poprzez przebudowę SUW w Staropolu oraz budowę SUW w Romanówku wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków mająca na celu poprawę dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej oraz wzrost gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubrza. Rafał Lewandowski
18:29:04 Edycja elementu informacja Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Lubrza poprzez przebudowę SUW w Staropolu oraz budowę SUW w Romanówku wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków mająca na celu poprawę dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej oraz wzrost gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubrza. Rafał Lewandowski
18:28:36 Edycja elementu informacja Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Lubrza poprzez przebudowę SUW w Staropolu oraz budowę SUW w Romanówku wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków mająca na celu poprawę dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej oraz wzrost gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubrza. Rafał Lewandowski
18:28:17 Edycja elementu informacja Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Lubrza poprzez przebudowę SUW w Staropolu oraz budowę SUW w Romanówku wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków mająca na celu poprawę dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej oraz wzrost gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubrza. Rafał Lewandowski
18:27:09 Edycja elementu informacja Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Lubrza poprzez przebudowę SUW w Staropolu oraz budowę SUW w Romanówku wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków mająca na celu poprawę dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej oraz wzrost gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubrza. Rafał Lewandowski
18:21:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o nierozstrzygnięciu przetargu - Nazwa elementu do którego przynależy: Wójt Gminy Lubrza Ogłasza Przetarg Pisemny na sprzedaż dwóch zbiorników stalowych o pojemności 45m3 każdy Rafał Lewandowski
14:01:15 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Bucze” Beata Borucka
09:07:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na wykonanie dla Zamawiającego instalacji do usuwania azotanów z wody surowej w obiekcie Hydroforni Buczyna, stanowiącej własność Gminy Lubrza Beata Borucka
07:08:48 Upublicznienie elementu informacja Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie NR 10/K/2023 z dnia 11 sierpnia 2023r. Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony