ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-04-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:55:58 Upublicznienie elementu informacja Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Lubrza Rafał Lewandowski
10:16:22 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wioska Beata Borucka
09:33:02 Edycja elementu załącznik do informacji Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Rafał Lewandowski
08:09:16 Upublicznienie elementu Interpelacje - załączniki Odpowiedź na interpelację nr 2 z dnia 27.03.2023r.pdf - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja nr 2 z dnia 27.03.2023r Rafał Lewandowski
08:08:24 Edycja elementu Interpelacje Interpelacja nr 2 z dnia 27.03.2023r Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-04-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:35:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Pytania i odpowiedzi - Nazwa elementu do którego przynależy: Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mostki, os. Słoneczne – Etap I” Beata Borucka
13:01:21 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Przedłużenie terminu składania ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mostki, os. Słoneczne – Etap I” Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2023-04-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:42:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Dokumentacja - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej na zadanie pn. Beata Borucka
14:42:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Dokumentacja . - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej na zadanie pn. Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2023-04-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:34:17 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Lubrza Ogłasza Przetarg Pisemny na sprzedaż dwóch zbiorników stalowych o pojemności 45m3 każdy Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony