ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-11-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:37:31 Upublicznienie elementu informacja Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 356/2023KW przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w m.Staropole Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-11-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:21:23 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy drogi dla rowerów wraz ze zmianą organizacji ruchu”
(widoczna od 2023-11-16 13:00:00)
Beata Borucka
11:56:56 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja_z_otwarcia_ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy drogi dla rowerów wraz ze zmianą organizacji ruchu Beata Borucka
08:39:07 Edycja elementu załącznik do informacji Wójt Gminy Lubrza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż-nieruchomości, położonych w gminie Lubrza. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Wójt Gminy Lubrza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż-nieruchomości, położonych w gminie Lubrza. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich Rafał Lewandowski
08:38:45 Edycja elementu informacja Wójt Gminy Lubrza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż-nieruchomości, położonych w gminie Lubrza. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich Rafał Lewandowski
08:38:21 Edycja elementu załącznik do informacji Wójt Gminy Lubrza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż-nieruchomości, położonych w gminie Lubrza. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Wójt Gminy Lubrza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż-nieruchomości, położonych w gminie Lubrza. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich Rafał Lewandowski
08:29:03 Edycja elementu informacja Wójt Gminy Lubrza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż-nieruchomości, położonych w gminie Lubrza. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich Rafał Lewandowski
08:28:25 Upublicznienie elementu informacja Minister Infrastruktury Informacja o wszczęciu postępowania(DOK-4.7704.7.2023) Warszawa, 09 listopada 2023 Rafał Lewandowski
07:49:16 Upublicznienie elementu informacja Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyna na dzień 13 listopada 2023 Nr 360/2023KW Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-11-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:52:44 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie lubuskim na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Zielonej Górze I i II Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony