ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:27:35 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku Buczyna - Zagaje Beata Borucka
08:23:34 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – wprowadzenie do wód rzeki Paklica w km 4+100 jej biegu oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Lubrzy oraz stwierdzenia wygaszenia decyzji pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Świebodzińskiego z dnia 28.08.2012r. o znaku: BOŚ.6341.25.2012.RN z dniem uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego Rafał Lewandowski
08:15:08 Upublicznienie elementu informacja Protokół zawierający wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości Nowa Wioska w celu poznania opinii na temat nadania nazwy osiedla w miejscowości Nowa Wioska Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2022-07-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:30:09 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 226/3 i 228/1 w obrębie miejscowości Nowa Wioska, w gminie Lubrza.
(widoczna od 2022-07-20 14:00:00)
Beata Borucka
14:25:28 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na działce nr ewid. 419/20 w obrębie miejscowości Lubrza, gmina Lubrza.
(widoczna od 2022-07-20 00:00:00)
Beata Borucka
12:45:02 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku Buczyna - Zagaje Beata Borucka
10:21:19 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o kwocie - Nazwa elementu do którego przynależy: Remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku Buczyna - Zagaje Beata Borucka
10:21:18 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku Buczyna - Zagaje Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2022-07-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:08:26 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa dróg gminnych w m. Przełazy Beata Borucka
09:56:04 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne w m. Wilkowo o Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 06.09.2018r. znak PO.RUZ.421.281.6.2018.BS Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony