ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:21:18 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku Buczyna - Zagaje Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2022-07-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:08:26 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa dróg gminnych w m. Przełazy Beata Borucka
09:56:04 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne w m. Wilkowo o Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 06.09.2018r. znak PO.RUZ.421.281.6.2018.BS Rafał Lewandowski
09:53:28 Upublicznienie elementu informacja Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie NR 2/ K / 2022 z dnia 15 lipiec 2022r. Rafał Lewandowski
09:40:45 Upublicznienie elementu informacja Szkodliwość azbestu Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2022-07-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:21:09 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na: „Budowa Centrum zwrotów leasingowych”, działka 8/11 obręb 0004 Mostki Rafał Lewandowski
19:20:11 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. : „Budowa Centrum zwrotów leasingowych”, działka 8/11 obręb 0004 Mostki Rafał Lewandowski
19:06:48 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa Centrum zwrotów leasingowych" działka 8/11 obręb 0004 Mostki. Rafał Lewandowski
19:04:40 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F na odcinku od wiaduktu nad autostradą A2 w m. Lubrza do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Buczyna” Rafał Lewandowski
19:04:39 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F na odcinku od wiaduktu nad autostradą A2 w m. Lubrza do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Buczyna” Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony