ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-08-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:40:24 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na wykonanie funkcji kierownika budowy dla zadania pn. „Montaż stalowej trybuny sportowej prefabrykowanej 3 – rzędowej na boisku sportowym w Lubrzy, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 20/2, obręb 0003 Lubrza, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza Rafał Lewandowski
07:39:03 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o unieważnieniu zapytanie ofertowego - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na wykonanie zdylatowanej wylewanej powierzchni betonowej pod trybuny sportowe dla zadania pn. „Montaż stalowej trybuny sportowej prefabrykowanej 3 – rzędowej na boisku sportowym w Lubrzy, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 20/2, obręb 0003 Lubrza, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza” Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-08-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:24:51 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na wykonanie zdylatowanej wylewanej powierzchni betonowej pod trybuny sportowe dla zadania pn. „Montaż stalowej trybuny sportowej prefabrykowanej 3 – rzędowej na boisku sportowym w Lubrzy, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 20/2, obręb 0003 Lubrza, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza”
(widoczna od 2023-08-09 00:00:00)
Rafał Lewandowski
09:24:22 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na wykonanie funkcji kierownika budowy dla zadania pn. „Montaż stalowej trybuny sportowej prefabrykowanej 3 – rzędowej na boisku sportowym w Lubrzy, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 20/2, obręb 0003 Lubrza, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza
(widoczna od 2023-08-09 00:00:00)
Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-08-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:48:10 Upublicznienie elementu informacja Socjalne (Pomoc materialna) Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-08-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:26:43 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź na zapytanie - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na wykonanie dla Zamawiającego instalacji do usuwania azotanów z wody surowej w obiekcie Hydroforni Buczyna, stanowiącej własność Gminy Lubrza Rafał Lewandowski
12:50:47 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-08-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:06:25 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Marszałek Województwa Lubuskiego informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. Program ochrony środowiska przed hasłem dla województwa lubuskiego. Rafał Lewandowski
09:53:38 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości. Oszacowania nieruchomości gruntowej położonej w Lubrzy, działka nr 448/4, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ZG1S/00010825/1. Rafał Lewandowski
09:53:38 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Romanówek 1, działka nr 449, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ZG1S/00009642/4. Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony