ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-08-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:29:19 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi gminnej – ul. Zamkowej w miejscowości Lubrza Beata Borucka
10:57:19 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy - Nazwa elementu do którego przynależy: „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Bucze” Beata Borucka
10:54:06 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar_Robót - Nazwa elementu do którego przynależy: „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Bucze” Beata Borucka
10:53:35 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna - Nazwa elementu do którego przynależy: „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Bucze” Beata Borucka
10:53:08 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Bucze” Beata Borucka
10:53:07 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - załącznik załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna - Nazwa elementu do którego przynależy: „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Bucze” Beata Borucka
10:52:59 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - załącznik załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna - Nazwa elementu do którego przynależy: „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Bucze” Beata Borucka
10:52:59 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Bucze” Beata Borucka
10:51:32 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Bucze” Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2023-08-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:15:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa kompleksu oświatowego w miejscowości Mostki, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 578, obręb 0004 Mostki, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza” Beata Borucka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony