ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-08-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:36:32 Upublicznienie elementu informacja Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 264/2023 pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Bucze. Rafał Lewandowski
09:36:32 Upublicznienie elementu informacja Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 202/2023 pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyna na dzień 23 czerwca 2023r Rafał Lewandowski
09:36:32 Upublicznienie elementu informacja Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 263/2023 pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Staropole. Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-08-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:32:48 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na wykonanie funkcji kierownika budowy dla zadania pn. „Montaż stalowej trybuny sportowej prefabrykowanej 3 – rzędowej na boisku sportowym w Lubrzy, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 20/2, obręb 0003 Lubrza, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza
(widoczna od 2023-08-09 00:00:00 do 2023-08-17 15:00:00)
Rafał Lewandowski
12:31:20 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na wykonanie zdylatowanej wylewanej powierzchni betonowej pod trybuny sportowe dla zadania pn. „Montaż stalowej trybuny sportowej prefabrykowanej 3 – rzędowej na boisku sportowym w Lubrzy, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 20/2, obręb 0003 Lubrza, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza”
(widoczna od 2023-08-09 00:00:00 do 2023-08-17 15:00:00)
Rafał Lewandowski
12:29:52 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na wykonanie zdylatowanej wylewanej powierzchni betonowej pod trybuny sportowe dla zadania pn. „Montaż stalowej trybuny sportowej prefabrykowanej 3 – rzędowej na boisku sportowym w Lubrzy, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 20/2, obręb 0003 Lubrza, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza” Rafał Lewandowski
12:26:51 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na wykonanie funkcji kierownika budowy dla zadania pn. „Montaż stalowej trybuny sportowej prefabrykowanej 3 – rzędowej na boisku sportowym w Lubrzy, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 20/2, obręb 0003 Lubrza, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-08-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:01:42 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Rafał Lewandowski
14:15:45 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na wykonanie dla Zamawiającego instalacji do usuwania azotanów z wody surowej w obiekcie Hydroforni Buczyna, stanowiącej własność Gminy Lubrza
(widoczna od 2023-08-08 07:00:00 do 2023-08-22 15:00:00)
Rafał Lewandowski
11:31:53 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa gatunku świerk pospolity z działki 99 obręb Staropole Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony