ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-08-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:56:40 Upublicznienie elementu informacja WÓJT GMINY LUBRZA OGŁASZA PRZETARG PISEMNY na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Żuk A 156B o nr rej. FSW K275 Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2022-08-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:43:54 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do realizacji zadania pn.: Opracowanie materiału na potrzeby zmian uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018r. Rafał Lewandowski
13:42:00 Upublicznienie elementu informacja Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 08 sierpnia 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa lubuskiego Rafał Lewandowski
13:40:20 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. Z dnia 02.06.2022r. znak: PO.ZUZ.1.4210.522.2021.KH na szczególne korzystanie z wód - użytkowanie wody znajdującej się w rowie zlokalizowanym na terenie działki o nr 481 obręb Lubrza, gmina Lubrza powiat świebodziński, woj. lubuskie Rafał Lewandowski
13:27:38 Upublicznienie elementu informacja Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli /MOWdK/23/2022 z dnia 03.08.2022 Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2022-08-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:49:19 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przeznaczonym na Przedszkole w miejscowości Lubrza, należącego do Gminy Lubrza” wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego.
(widoczna od 2022-08-08 15:00:00)
Beata Borucka
15:28:26 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wioska” w gminie Lubrza
(widoczna od 2022-08-08 15:00:00)
Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2022-08-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:48:24 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na obsługę handlowo - gastronomiczną imprezy „Festiwal Piosenki Patriotycznej” Rafał Lewandowski
10:25:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Beata Borucka
09:54:04 Upublicznienie elementu informacja Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wójt Gminy Lubrza informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyznaczając jednocześnie termin 60 dni od dnia zamieszczenia tej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony