ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-10-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:00:00 Upublicznienie elementu Oświadczenia majątkowe - załącznik Oświadczenie majątkowe(korekta)Piotr Kaczkowski - Nazwa elementu do którego przynależy: Piotr Kaczkowski Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-10-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:09:08 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych Rafał Lewandowski
15:58:38 Upublicznienie elementu informacja Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 335/2023/KW pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Romanówek Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-10-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:52:23 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych (budynków użyteczności publicznej) oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza w latach 2024 - 2025 Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2023-10-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:41:32 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze z dnia 26 września 2023r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 20 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Rafał Lewandowski
13:28:42 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 8 w wyborach do Sejmu RP. Rafał Lewandowski
10:34:07 Upublicznienie elementu informacja O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębie Przełazy oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu
(widoczna od 2023-10-05 08:00:00)
Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2023-10-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:03:30 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na działce nr ewid. 440/2 położonej w obrębie miejscowości Mostki, gmina Lubrza.
(widoczna od 2023-10-02 14:00:00)
Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2023-09-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:21:38 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW ZG1S/00022306/4 Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-09-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:02:15 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia wodno-prawnego udzielonego decyzją Starosty Świebodzińskiego z dnia 20.06.2006r, znak OŚR.III.6224-12/06, na rzecz Pani Anety Ficner zam. w Zielonej Górze na:” wykonanie pomostu na jeziorze Lubie zlokalizowanego naprzeciwko działki na 232/12 obręb Nowa Wioska z przeznaczeniem na cele rekreacyjno- wypoczynkowe Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony