ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-11-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:06:09 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych (budynków użyteczności publicznej) oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza w latach 2024 - 2025 Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2023-11-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
06:59:34 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2023r. Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-11-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:54:31 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Lubrza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż-nieruchomości, położonych w gminie Lubrza. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich Rafał Lewandowski
13:57:40 Upublicznienie elementu informacja Ważne zmiany w gospodarce ściekowej dla nieruchomości domowych niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej Rafał Lewandowski
11:42:44 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wyjaśnienie nr 2 - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy drogi dla rowerów wraz ze zmianą organizacji ruchu Beata Borucka
11:27:05 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wyjaśnienie nr 1 - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy drogi dla rowerów wraz ze zmianą organizacji ruchu Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2023-11-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:03:26 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (B.6733.15.2023) Rafał Lewandowski
13:02:34 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (B.6733.14.2023) Rafał Lewandowski
11:21:01 Upublicznienie elementu Interpelacje - załączniki Odpowiedź na interpelację nr 5 z dnia 30.10.2023r - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja nr 5 z dnia 30.10.2023 r Rafał Lewandowski
11:20:33 Edycja elementu Interpelacje Interpelacja nr 5 z dnia 30.10.2023 r Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony