ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-03-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:58:52 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XX/2020 Rafał Piechocki

Zmiany z dnia: 2021-03-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:07:06 Upublicznienie elementu informacja B.6733.39.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia Rafał Piechocki
10:01:23 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza w 2021r. w zakresie kultury fizycznej, upowszechniania kultury i tradycji oraz z zakresu popularyzowania i upowszechniania wędkarstwa oraz wiedzy ekologicznej
(widoczna od 2021-03-05 07:00:00)
Rafał Piechocki

Zmiany z dnia: 2021-03-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:01:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o wyborze oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe ZP.1/2021 Rafał Piechocki
12:53:23 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2 szt. drzewa z działki nr 578 obręb Lubrza Rafał Piechocki
12:52:56 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 szt. drzewa z działki nr 444/2 obręb Lubrza Rafał Piechocki

Zmiany z dnia: 2021-02-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:31:21 Upublicznienie elementu informacja Rejestr instytucji kultury Rafał Piechocki
10:51:50 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 258/3 obręb Lubrza Rafał Piechocki
08:21:49 Upublicznienie elementu informacja B.6733.3.2021 - Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Rafał Piechocki

Zmiany z dnia: 2021-02-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:03:53 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 22 lutego 2021r. o nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady Gminy Lubrza w okręgu wyborczym nr 13 zarządzonych na dzień 18 kwietnia 2021r. Rafał Piechocki

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony