ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2004-05-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:49:27 Edycja treści informacji Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubrza. Katarzyna Przewłocka
10:48:35 Edycja treści informacji Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubrza. Katarzyna Przewłocka
10:47:51 Upublicznienie informacji Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubrza. Katarzyna Przewłocka
10:42:40 Upublicznienie informacji Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Katarzyna Przewłocka

Zmiany z dnia: 2004-03-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:21:12 Edycja treści informacji Statut sołectwa Katarzyna Przewłocka
07:20:22 Edycja treści informacji Sołectwo - Jednostką pomocniczą Katarzyna Przewłocka
07:18:54 Edycja treści informacji Sołectwo - Jednostką pomocniczą Katarzyna Przewłocka
07:16:56 Edycja treści informacji Statut sołectwa Katarzyna Przewłocka

Zmiany z dnia: 2004-03-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:56:58 Edycja treści informacji Statut sołectwa Katarzyna Przewłocka
14:55:17 Edycja treści informacji Statut sołectwa Katarzyna Przewłocka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony