ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2012-05-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:18:01 Edycja elementu informacja Uchwała Nr X/68/2007 - w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Lubrza. Administrator Systemu
08:17:51 Edycja elementu informacja Uchwała Nr X/69 /2007 - w sprawie: wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza. Administrator Systemu
08:17:43 Edycja elementu informacja Uchwała Nr X/70/2007 - w sprawie : wprowadzenia opłaty od posiadania psów Administrator Systemu
08:17:34 Edycja elementu informacja UCHWAŁA Nr X /71/2007 - w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza. Administrator Systemu
08:17:25 Edycja elementu informacja Uchwała Nr X /72/2007 - w sprawie powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem ławników do Sądu Rejonowego w Świebodzinie. Administrator Systemu
08:17:16 Edycja elementu informacja Uchwała Nr X/ 73/2007 - w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2008-2011 Administrator Systemu
08:17:07 Edycja elementu informacja Uchwała Nr X/ 74/2007 - w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Mostki, Przełazy, Zagórze położonych na terenie Gminy Lubrza. Administrator Systemu
08:16:56 Edycja elementu informacja Uchwały podjęte podczas XIII Sesji Rady Gminy Lubrza z dnia 15 lutego 2008 r. Administrator Systemu
08:16:47 Edycja elementu informacja U C H W A Ł A Nr X/66 /2007 - w sprawie: określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych. Administrator Systemu
08:16:38 Edycja elementu informacja Uchwała Nr XXI/141/2008 - ustalenie miejscowości na terenie gminy Lubrza spełniających kryterium do poboru opłaty miejscowej Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony