ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2005-03-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:59:02 Upublicznienie informacji Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego- kompleksowe wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przełazy, Zagórze, Mostki na terenie gminy Lubrza”. Katarzyna Przewłocka

Zmiany z dnia: 2005-03-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:10:41 Edycja treści informacji Zarządzenie Nr 0151/01/05 Wójta Gminy Lubrza z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie przesunięcia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego Katarzyna Przewłocka
12:09:49 Edycja treści informacji Zarządzenie Nr 0151/2/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przełazy, Zagó Katarzyna Przewłocka
12:09:08 Edycja treści informacji Zarządzenie Nr 0151/2/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przełazy, Zagó Katarzyna Przewłocka
12:08:54 Edycja treści informacji Zarządzenie Nr 0151/2/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przełazy, Zagó Katarzyna Przewłocka
12:07:48 Edycja treści informacji Zarządzenie Nr 0151/3/05 Wójta Gminy Lubrza z dnia 14.03.2005r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza w roku 2005r. w zakresie kultury fizycznej. Katarzyna Przewłocka
12:06:40 Edycja treści informacji Zarządzenie Nr 0151/3/05 Wójta Gminy Lubrza z dnia 14.03.2005r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza w roku 2005r. w zakresie kultury fizycznej. Katarzyna Przewłocka
12:04:02 Upublicznienie informacji Zarządzenie Nr 0151/01/05 Wójta Gminy Lubrza z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie przesunięcia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego Katarzyna Przewłocka
11:57:31 Upublicznienie informacji Zarządzenie Nr 0151/3/05 Wójta Gminy Lubrza z dnia 14.03.2005r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza w roku 2005r. w zakresie kultury fizycznej. Katarzyna Przewłocka
08:05:27 Edycja treści informacji Zarządzenie Nr 0151/2/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przełazy, Zagó Katarzyna Przewłocka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony