ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:11:54 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z działki nr 202/9 obręb Przełazy Rafał Lewandowski
07:10:36 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z działki nr 202/9 obręb Przełazy – przekazanie sprawy wg właściwości do Starostwo Powiatowe Rafał Lewandowski
07:10:27 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z działki nr 202/9 obręb Przełazy – przekazanie sprawy wg właściwości do Starostwo Powiatowe Rafał Lewandowski
07:09:32 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z działki nr 36 obręb Lubrza Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2022-06-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:02:46 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2022-06-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:39:17 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne w obrębie gminy Lubrza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej Rafał Lewandowski
07:59:20 Edycja elementu załącznik do informacji Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne, położonych w obrębie gminy Lubrza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne, położonych w obrębie gminy Lubrza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej Rafał Lewandowski
07:59:05 Edycja elementu informacja Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne, położonych w obrębie gminy Lubrza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej Rafał Lewandowski
07:44:27 Upublicznienie elementu informacja Przetarg Przełazy Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2022-06-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:08:15 Edycja elementu załącznik do informacji Harmonogram 2022 Rejon III - Lubrza, Romanówek, Chałupczyn - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022 Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony