ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-08-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:01:15 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Bucze” Beata Borucka
09:07:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na wykonanie dla Zamawiającego instalacji do usuwania azotanów z wody surowej w obiekcie Hydroforni Buczyna, stanowiącej własność Gminy Lubrza Beata Borucka
07:08:48 Upublicznienie elementu informacja Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie NR 10/K/2023 z dnia 11 sierpnia 2023r. Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-08-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:48:29 Upublicznienie elementu informacja Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wójt Gminy Lubrza informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyznaczając jednocześnie termin 60 dni od dnia zamieszczenia tej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-08-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:05:44 Upublicznienie elementu informacja Postanowienie nr 89/2013 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 9 sierpnia 2023. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Lubrza do stanu faktycznego. Rafał Lewandowski
07:45:25 Edycja elementu Interpelacje Interpelacja nr 2 z dnia 27.06.2023r Rafał Lewandowski
07:45:18 Upublicznienie elementu Interpelacje - załączniki Odpowiedź na interpelację nr 2 z dnia 27 czerwca 2023r - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja nr 2 z dnia 27.06.2023r Rafał Lewandowski
07:44:22 Upublicznienie elementu Interpelacje - załączniki Odpowiedź na interpelację nr 5 c.d. z dnia 27 czerwca 2023r - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja nr 5 z dnia 27.06.2023r Rafał Lewandowski
07:40:24 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na wykonanie funkcji kierownika budowy dla zadania pn. „Montaż stalowej trybuny sportowej prefabrykowanej 3 – rzędowej na boisku sportowym w Lubrzy, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 20/2, obręb 0003 Lubrza, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza Rafał Lewandowski
07:39:03 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o unieważnieniu zapytanie ofertowego - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na wykonanie zdylatowanej wylewanej powierzchni betonowej pod trybuny sportowe dla zadania pn. „Montaż stalowej trybuny sportowej prefabrykowanej 3 – rzędowej na boisku sportowym w Lubrzy, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 20/2, obręb 0003 Lubrza, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza” Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony