ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:06:53 Upublicznienie elementu Interpelacje - załączniki Odpowiedź 2 na interpelacje nr 3 z 29.03.2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja nr 3 z dnia 29.03.2021 Rafał Piechocki
12:04:04 Upublicznienie elementu informacja B.6733.10.2021 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafał Piechocki

Zmiany z dnia: 2021-04-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:01:25 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXI/2021 Rafał Piechocki
08:52:22 Upublicznienie elementu informacja B.6733.8.2021 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafał Piechocki

Zmiany z dnia: 2021-04-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:52:16 Upublicznienie elementu Petycje - załączniki Odpowiedź na petycję - Nazwa elementu do którego przynależy: 1/2020 Rafał Piechocki

Zmiany z dnia: 2021-04-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:18:04 Edycja elementu Interpelacje Interpelacja nr 3 z dnia 29.03.2021 Rafał Piechocki
16:17:54 Upublicznienie elementu Interpelacje - załączniki Odpowiedź na pytanie nr 1 do interpelacji nr 3 z 29.03.2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja nr 3 z dnia 29.03.2021 Rafał Piechocki
16:15:29 Upublicznienie elementu informacja B.6733.5.2021 - Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Rafał Piechocki
09:28:12 Upublicznienie elementu Interpelacje Interpelacja z dnia 07.04.2021 Rafał Piechocki
09:27:00 Edycja elementu informacja Dane kontaktowe Rafał Piechocki

Nawigacja między stronami listy informacji