ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-12-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:05:21 Upublicznienie elementu informacja KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 Rafał Lewandowski
12:55:18 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XLIX/392/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Rafał Lewandowski
12:53:34 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XLVIII/385/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Rafał Lewandowski
12:22:26 Edycja elementu informacja Obowiązujące uchwały podatkowe Rafał Lewandowski
12:04:27 Edycja elementu informacja Obowiązujące uchwały podatkowe Rafał Lewandowski
12:03:14 Edycja elementu informacja Obowiązujące uchwały podatkowe Rafał Lewandowski
11:56:39 Edycja elementu informacja Obowiązujące uchwały podatkowe Rafał Lewandowski
11:31:04 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (OŚR.6220.3.6.2023) Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-12-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:35:38 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa ul. Leśnej – drogi gminnej w miejscowości Lubrza Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2023-12-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:38:52 Edycja elementu Interpelacje Interpelacja nr 1 z dnia 27.11.2023r Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji