ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-08-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:54:16 Upublicznienie elementu informacja Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie NR K/257/2023 z dnia 02 sierpnia 2023r. Rafał Lewandowski
08:19:47 Upublicznienie elementu informacja Akcyza 2023 II półrocze Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-08-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:13:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie Ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przygotowanie koncepcji z rozbiciem inwestycji na ETAPY dla Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mostki, os. Słoneczne” Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2023-08-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:29:19 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi gminnej – ul. Zamkowej w miejscowości Lubrza Beata Borucka
10:57:19 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy - Nazwa elementu do którego przynależy: „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Bucze” Beata Borucka
10:54:06 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar_Robót - Nazwa elementu do którego przynależy: „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Bucze” Beata Borucka
10:53:35 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna - Nazwa elementu do którego przynależy: „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Bucze” Beata Borucka
10:53:08 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Bucze” Beata Borucka
10:53:07 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - załącznik załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna - Nazwa elementu do którego przynależy: „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Bucze” Beata Borucka
10:52:59 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - załącznik załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna - Nazwa elementu do którego przynależy: „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Bucze” Beata Borucka

Nawigacja między stronami listy informacji