ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-09-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:15:38 Upublicznienie elementu Interpelacje Interpelacja nr 3 z dnia 30.08.2023r Rafał Lewandowski
14:15:38 Upublicznienie elementu Interpelacje Interpelacja nr 2 z dnia 30.08.2023r Rafał Lewandowski
14:15:38 Upublicznienie elementu Interpelacje Interpelacja nr 1 z dnia 30.08.2022 r. Rafał Lewandowski
14:09:09 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XLVI/2023 Rafał Lewandowski
14:09:04 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XLVI/2023 Rafał Lewandowski
14:07:51 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XLVI/23 Rafał Lewandowski
11:08:57 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na wykonanie dla Zamawiającego instalacji do usuwania azotanów z wody surowej w obiekcie Hydroforni Buczyna, stanowiącej własność Gminy Lubrza
(widoczna od 2023-08-08 07:00:00)
Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-09-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:40:31 Upublicznienie elementu informacja Postanowienie nr 50/2023 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 28 kwietnia 2023. w sprawie podziału Gminy Lubrza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-08-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:43:41 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „PRZEBUDOWA ZJAZDÓW W PASIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BUCZYNA I ZAGAJE, GMINA LUBRZA”
(widoczna od 2023-08-31 14:00:00)
Beata Borucka
11:07:27 Upublicznienie elementu informacja Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o nowym naborze wniosków w ramach Programu Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji