ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-08-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:25:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Beata Borucka
09:54:04 Upublicznienie elementu informacja Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wójt Gminy Lubrza informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyznaczając jednocześnie termin 60 dni od dnia zamieszczenia tej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rafał Lewandowski
09:40:51 Edycja elementu wakaty - ogłoszenie 15/2022 Rafał Lewandowski
09:34:53 Edycja elementu wakaty - ogłoszenie 15/2022 Rafał Lewandowski
09:33:58 Edycja elementu wakaty - ogłoszenie 15/2022 Rafał Lewandowski
09:33:18 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 15/2022 Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2022-08-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:02:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - Nazwa elementu do którego przynależy: Druki Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2022-08-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:55:48 Edycja elementu Interpelacje Interpelacja nr 1 z dnia 13.07.2022 r. Rafał Lewandowski
16:55:38 Upublicznienie elementu Interpelacje - załączniki Odpowiedź na interpelację nr 1 z dnia 13.07.2022 r - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja nr 1 z dnia 13.07.2022 r. Rafał Lewandowski
15:07:33 Edycja elementu Interpelacje Interpelacja nr 1 z dnia 13.07.2022 r. Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji