ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-07-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:53:14 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa kompleksu oświatowego w miejscowości Mostki, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 578, obręb 0004 Mostki, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza” Beata Borucka
08:53:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załącznik nr 1 Formularz ofertowo-cenowy - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa kompleksu oświatowego w miejscowości Mostki, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 578, obręb 0004 Mostki, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza” Beata Borucka
08:53:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załącznik nr 2 Wzór umowy - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa kompleksu oświatowego w miejscowości Mostki, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 578, obręb 0004 Mostki, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza” Beata Borucka
08:52:47 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa kompleksu oświatowego w miejscowości Mostki, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 578, obręb 0004 Mostki, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza”
(widoczna od 2023-07-24 08:00:00)
Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2023-07-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:59:30 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2023r. Rafał Lewandowski
10:50:18 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Lubrza Ogłasza Przetarg Pisemny na sprzedaż dwóch zbiorników stalowych o pojemności 45m3 każdy Rafał Lewandowski
10:08:52 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik unieważnienie postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Bucze Beata Borucka
08:03:56 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Lubrza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne, położonych w obrębie gminy Lubrza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-07-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:05:45 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Bucze Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2023-07-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:41:48 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie Ofertowe na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Zamkowej w miejscowości Lubrza”
(widoczna od 2023-07-18 14:00:00)
Beata Borucka

Nawigacja między stronami listy informacji