ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-08-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:07:25 Usunięcie elementu Interpelacje - załączniki Odpowiedź na interpelację nr 1 z dnia 13.07.2022 r - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja nr 1 z dnia 13.07.2022 r. Rafał Lewandowski
14:52:30 Edycja elementu Interpelacje Interpelacja nr 1 z dnia 13.07.2022 r. Rafał Lewandowski
14:52:22 Upublicznienie elementu Interpelacje - załączniki Odpowiedź na interpelację nr 1 z dnia 13.07.2022 r - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja nr 1 z dnia 13.07.2022 r. Rafał Lewandowski
14:08:21 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Rafał Lewandowski
11:12:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021r kor.1 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania bilansowe za 2021r. Rafał Lewandowski
11:11:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rachunek zysków i strat za 2021r.kor.1 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania bilansowe za 2021r. Rafał Lewandowski
11:10:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Bilans z wykonania budżetu jst kor.1 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania bilansowe za 2021r. Rafał Lewandowski
11:10:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Bilans skonsolidowany za 2021 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania bilansowe za 2021r. Rafał Lewandowski
11:09:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2021r kor.1 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania bilansowe za 2021r. Rafał Lewandowski
10:42:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie działka nr 187/4 obręb Lubrza - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja o wyniku przetargu Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji