ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-07-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:56:06 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XLVI/370/23 Rafał Lewandowski
15:56:06 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XLVI/369/23 Rafał Lewandowski
15:17:38 Upublicznienie elementu informacja Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie NR 3 K 2023 z dnia 07 lipca 2023r. Rafał Lewandowski
15:11:11 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja z dnia 04 lipca 2023r zezwalająca na usunięcie 3 drzew z działki ½ obręb Przełazy na wysokości działki 122/5 obręb Niesulice gmina Skąpe Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-07-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:35:01 Upublicznienie elementu informacja Znak: OŚR.6220.01.13.2023 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składającej się z trzech instalacji do 3 MW każda (3x1 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działce nr 103/5 obręb Nowa Wioska
(widoczna od 2023-07-07 12:30:00 do 2023-07-21 12:30:00)
Rafał Lewandowski
11:28:16 Edycja elementu załącznik do informacji Formularz ofertowo-cenowy - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na wykonanie zdylatowanej wylewanej powierzchni betonowej pod trybuny sportowe dla zadania pn. „Montaż stalowej trybuny sportowej prefabrykowanej 3 – rzędowej na boisku sportowym w Lubrzy, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 20/2, obręb 0003 Lubrza, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza” Rafał Lewandowski
11:27:16 Edycja elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe - Załącznik nr 1 - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na wykonanie funkcji kierownika budowy dla zadania pn. „Montaż stalowej trybuny sportowej prefabrykowanej 3 – rzędowej na boisku sportowym w Lubrzy, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 20/2, obręb 0003 Lubrza, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza” Rafał Lewandowski
09:43:46 Upublicznienie elementu Oświadczenia majątkowe Małgorzata Sułkowska Rafał Lewandowski
09:43:46 Upublicznienie elementu Oświadczenia majątkowe Kamila Ognista Rafał Lewandowski
09:43:46 Upublicznienie elementu Oświadczenia majątkowe Katarzyna Doligalska Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji