ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-09-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:58:33 Upublicznienie elementu informacja Informacja Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 18 września 2023r. Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-09-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:33:28 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza z dnia 06 września 2023 roku. O obwodach. Rafał Lewandowski
09:26:20 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza z dnia 06 września 2023 roku. Rafał Lewandowski
09:14:44 Upublicznienie elementu informacja Klauzula CRW Rafał Lewandowski
07:27:39 Edycja elementu Interpelacje Interpelacja nr 3 z dnia 30.08.2023r Rafał Lewandowski
07:27:30 Upublicznienie elementu Interpelacje - załączniki Odpowiedź na interpelację nr 3 z dnia 30.08.2023r - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja nr 3 z dnia 30.08.2023r Rafał Lewandowski
07:26:13 Edycja elementu Interpelacje Interpelacja nr 2 z dnia 30.08.2023r Rafał Lewandowski
07:26:04 Upublicznienie elementu Interpelacje - załączniki Odpowiedź na interpelacje nr 2 z dnia 30 sierpnia 2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja nr 2 z dnia 30.08.2023r Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-09-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:41:15 Upublicznienie elementu informacja Protokoły z głosowań Rady Gminy Lubrza XLVII sesja z dnia 30 sierpnia 2023r Rafał Lewandowski
13:14:50 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie gminy Lubrza, w miejscowości Mostki na działce nr ewid. 440/2
(widoczna od 2023-09-13 13:00:00)
Beata Borucka

Nawigacja między stronami listy informacji