ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:59:34 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie z dnia 11.01.2022r. znak: B.6733.25.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafał Lewandowski
10:09:53 Edycja elementu Akty prawne - załącznik Uchwała nr XXIX/238/21 Rady Gminy Lubrza w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza - Nazwa elementu do którego przynależy: XXIX/238/21 Rafał Lewandowski
07:47:28 Edycja elementu załącznik do informacji Wniosek o o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Druki Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2022-01-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:04:35 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Lubrza na rok 2022 - konsultacje Rafał Lewandowski
10:53:00 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr 50/2022 Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2022-01-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:32:44 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych obwód łowiecki Nadleśnictwo_Świebodzin Rafał Lewandowski
11:32:44 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych obwód łowiecki Knieja Rafał Lewandowski
11:07:22 Upublicznienie elementu informacja Uchwała WPF na lata 2022-2030 Rafał Lewandowski
11:05:58 Upublicznienie elementu informacja Budżet Gminy Lubrza na rok 2022 Rafał Lewandowski
10:58:15 Deaktywacja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja z dnia 20.10.2021r zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku sosna, z działki 182 obręb Nowa Wioska Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji