ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-08-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:29:52 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na wykonanie zdylatowanej wylewanej powierzchni betonowej pod trybuny sportowe dla zadania pn. „Montaż stalowej trybuny sportowej prefabrykowanej 3 – rzędowej na boisku sportowym w Lubrzy, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 20/2, obręb 0003 Lubrza, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza” Rafał Lewandowski
12:26:51 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na wykonanie funkcji kierownika budowy dla zadania pn. „Montaż stalowej trybuny sportowej prefabrykowanej 3 – rzędowej na boisku sportowym w Lubrzy, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 20/2, obręb 0003 Lubrza, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-08-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:01:42 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Rafał Lewandowski
14:15:45 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na wykonanie dla Zamawiającego instalacji do usuwania azotanów z wody surowej w obiekcie Hydroforni Buczyna, stanowiącej własność Gminy Lubrza
(widoczna od 2023-08-08 07:00:00 do 2023-08-22 15:00:00)
Rafał Lewandowski
11:31:53 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa gatunku świerk pospolity z działki 99 obręb Staropole Rafał Lewandowski
11:31:53 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa gatunku brzoza brodawkowata z działki 52/3 obręb Nowa Wioska Rafał Lewandowski
11:31:53 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz zgłoszenie zamiaru usunięcia 13 drzew gatunku sosna pospolita, brzoza brodawkowata, robinia akacjowa, tuja, topola czarna z działki 389/24 i 389/25 obręb Lubrza Rafał Lewandowski
11:31:52 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz zgłoszenie zamiaru usunięcia 18 drzew gatunku świerk pospolity i sosna zwyczajna z działki 153/2 obręb Zagaje Rafał Lewandowski
11:31:52 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 drzew gatunku świerk pospolity z działki 355 obręb Lubrza Rafał Lewandowski
09:31:53 Upublicznienie elementu informacja Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie NR 7 K 2023 z dnia 07 lipca 2023r. Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji