ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:21:08 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wyjaśnienie nr 2 - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu w miejscowości Nowa Wioska Beata Borucka
08:14:29 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. "Remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku Buczyna, Zagaje"
(widoczna od 2022-01-05 08:00:00)
Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2022-01-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:20:59 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza - Nazwa elementu do którego przynależy: Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2022-01-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:03:59 Upublicznienie elementu informacja Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022 Rafał Lewandowski
13:29:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji wniosek o potwierdzenie ostateczności decyzji - Nazwa elementu do którego przynależy: Druki Rafał Lewandowski
13:29:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wniosek o o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy - Nazwa elementu do którego przynależy: Druki Rafał Lewandowski
13:25:46 Usunięcie elementu załącznik do informacji Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Nazwa elementu do którego przynależy: Druki Rafał Lewandowski
09:47:09 Upublicznienie elementu informacja DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2021-12-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:04:49 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wyjaśnienia nr 1 - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu w miejscowości Nowa Wioska Rafał Lewandowski
12:03:35 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik załącznik nr 12 do SWZ - opinia geotechniczna - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu w miejscowości Nowa Wioska Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji