ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-11-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:03:59 Upublicznienie elementu Interpelacje - załączniki Odpowiedź na interpelację nr 4 z dnia 30.10.2023r - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja nr 4 z dnia 30.10.2023 r Rafał Lewandowski
07:01:20 Upublicznienie elementu Interpelacje - załączniki Odpowiedź na interpelację nr 2 z dnia 30.10.2023r - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja nr 2 z dnia 30.10.2023 r Rafał Lewandowski
07:00:50 Edycja elementu Interpelacje Interpelacja nr 2 z dnia 30.10.2023 r Rafał Lewandowski
07:00:26 Upublicznienie elementu Interpelacje - załączniki Odpowiedź na interpelację nr 1 z dnia 30.10.2023r cd. - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja nr 1 z dnia 30.10.2023 r Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-11-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:37:31 Upublicznienie elementu informacja Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 356/2023KW przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w m.Staropole Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-11-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:21:23 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy drogi dla rowerów wraz ze zmianą organizacji ruchu”
(widoczna od 2023-11-16 13:00:00)
Beata Borucka
11:56:56 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja_z_otwarcia_ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy drogi dla rowerów wraz ze zmianą organizacji ruchu Beata Borucka
08:39:07 Edycja elementu załącznik do informacji Wójt Gminy Lubrza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż-nieruchomości, położonych w gminie Lubrza. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Wójt Gminy Lubrza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż-nieruchomości, położonych w gminie Lubrza. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich Rafał Lewandowski
08:38:45 Edycja elementu informacja Wójt Gminy Lubrza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż-nieruchomości, położonych w gminie Lubrza. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich Rafał Lewandowski
08:38:21 Edycja elementu załącznik do informacji Wójt Gminy Lubrza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż-nieruchomości, położonych w gminie Lubrza. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Wójt Gminy Lubrza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż-nieruchomości, położonych w gminie Lubrza. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji