ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-03-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:59:32 Edycja elementu informacja Informacja dotycząca obowiązku wnoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej za 2020r. Rafał Piechocki

Zmiany z dnia: 2021-03-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:25:52 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 175 obręb Bucze w pasie drogi powiatowej 1238F. Rafał Piechocki
10:25:49 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 186/3 obręb Staropole w pasie drogi powiatowej 1221F Rafał Piechocki

Zmiany z dnia: 2021-03-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:41:11 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXI/177/21 Rafał Piechocki
11:40:34 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XXI/177/21 Rafał Piechocki
09:23:11 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXI/183/21 Rafał Piechocki
09:21:53 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXI/182/21 Rafał Piechocki
09:20:04 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXI/181/21 Rafał Piechocki
09:19:14 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXI/180/21 Rafał Piechocki
09:17:44 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXI/179/21 Rafał Piechocki

Nawigacja między stronami listy informacji