ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-11-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:29:03 Edycja elementu informacja Wójt Gminy Lubrza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż-nieruchomości, położonych w gminie Lubrza. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich Rafał Lewandowski
08:28:25 Upublicznienie elementu informacja Minister Infrastruktury Informacja o wszczęciu postępowania(DOK-4.7704.7.2023) Warszawa, 09 listopada 2023 Rafał Lewandowski
07:49:16 Upublicznienie elementu informacja Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyna na dzień 13 listopada 2023 Nr 360/2023KW Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-11-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:52:44 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie lubuskim na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Zielonej Górze I i II Rafał Lewandowski
13:42:40 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubuskiego Rafał Lewandowski
11:06:09 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych (budynków użyteczności publicznej) oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza w latach 2024 - 2025 Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2023-11-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
06:59:34 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2023r. Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-11-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:54:31 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Lubrza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż-nieruchomości, położonych w gminie Lubrza. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich Rafał Lewandowski
13:57:40 Upublicznienie elementu informacja Ważne zmiany w gospodarce ściekowej dla nieruchomości domowych niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej Rafał Lewandowski
11:42:44 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wyjaśnienie nr 2 - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy drogi dla rowerów wraz ze zmianą organizacji ruchu Beata Borucka

Nawigacja między stronami listy informacji